Education for business

Identifikace projektu:

 

 

Číslo Prioritní osy:

7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání